Crypto training steeds belangrijker bij de politie, expertise ontbreekt

Louise de Graaf


Een recent onderzoek onthult een significante toename in de vraag naar crypto-trainingen onder wetshandhavers zoals de politie in de Verenigde Staten. Hoewel 90% van de respondenten aangeeft dat hun organisaties crypto-training aanbieden, meent 99% dat deze trainingen moeten worden uitgebreid. Een duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren.


Bitcoin houders opgelet: gratis kerstcadeau binnen handbereik

Klaar voor de crypto-toekomst?

Uit het onderzoek van TRM Labs blijkt dat 93% van de respondenten afkomstig is van Amerikaanse wetshandhavingsinstanties, voornamelijk federale agentschappen. Opmerkelijk is dat 40% van de politie-onderzoeken te maken heeft met cryptocurrencies, en men verwacht dat dit cijfer tegen 2027 zal stijgen naar 51%. Echter, ondanks de verwachting dat crypto steeds belangrijker wordt, voelen wetshandhavers zich onvoldoende voorbereid op deze toekomstige uitdagingen.

Interessant is dat meer dan 50% van de federale agentschappen momenteel blockchain-analysetools gebruiken, terwijl slechts 11% van de staatsagentschappen dit doet. Ongeveer 61% van de ondervraagden geeft aan dat ze niet over de geavanceerde technologie beschikken om effectief om te gaan met criminele dreigingen gerelateerd aan crypto.

Ongeveer 80% van de deelnemers aan de enquête beschouwt investeringen in blockchain-analyse als een ‘kritieke’ of ‘hoge’ prioriteit. Het rapport van TRM Labs benadrukt echter dat de Amerikaanse politie-instanties niet al hun plannen hebben geïmplementeerd om haar personeel op te leiden in crypto. Meer dan de helft van de ondervraagden markt een tekort aan onderzoekers, expertise en financiering op als de belangrijkste obstakels.

Daling crypto-hacks in 2023

TRM Labs kwam laatst ook al met een rapport over het aantal crypto hacks dat in 2023 heeft plaatsgevonden. Data toont aan dat criminelen in 2023 ongeveer $1,7 miljard aan crypto hebben gestolen, wat minder dan de helft is van het bedrag in het voorgaande jaar. Desalniettemin is het belangrijk de dreiging niet uit het oog te verliezen, zeker met het oog op een groei in het gebruik van crypto over de hele wereld.

Om diezelfde reden is het ook voor politie-instanties belangrijk om met de tijd mee te gaan. Uit het recente onderzoek van TRM Labs blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is, maar het is in ieder geval een positieve ontwikkeling dat hier veel draagvlak voor is.

Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment