Aanstormende bitcoin halving kan aflopen in maandenlange patstelling

Louise de Graaf


Bitcoin (BTC) komt steeds dichterbij een belangrijke gebeurtenis: de vierde Bitcoin halving. Dit evenement, dat eens in de vier jaar plaatsvindt, heeft in het verleden aanzienlijke bewegingen op de markt teweeggebracht. Steno Research stelt in een nieuwe analyse dat het verwacht dat de aankomende halving niet meteen goed nieuws zal brengen.


🚀 Nederlandse exchange viert bullmarkt: iedereen gratis crypto naar keuze

Bitcoins koers tijdens de vorige halvings

De halving houdt in dat de beloning voor het minen van nieuwe bitcoins halveert, wat leidt tot een vermindering van de nieuwe voorraad BTC die de markt betreedt. Historische data suggereren dat de aanloop naar dit evenement vaak gepaard gaat met significante prijsstijgingen op de langere termijn. Een groot deel van de prijsstijgingen vonden daarbij plaats vóór de halving.

Bitcoin koers na voorgaande halvings
Bitcoin koers voorafgaand aan eerdere halvings. – Bron: Steno Research op X.

Maar na de halving is het minder eenzijdig. Steno Research deelde een grafiek waarop te zien is dat de verschillende halvings een ander resultaat gaven. Zo was de derde halving relatief positief, maar gebeurde er tijdens de eerste 70 dagen na de halving weinig met de BTC prijs. Na de tweede halving was juist eerst een flinke daling te zien waarna de koers zich lange tijd vlak hield.

Bitcoin (BTC) kan ‘sell the news’ ervaren

Steno Research speculeert dat de markt het aanstaande halveringsevenement mogelijk al heeft ingeprijsd op de korte termijn. De verwachting is dat de markt zal reageren volgens het principe van ‘buy the rumor, sell the news‘, waarbij beleggers anticiperen op het nieuws en de werkelijke gebeurtenis aangrijpen om winsten te nemen. Dit zou betekenen dat BTC in de eerste maanden na de halving een patroon kan laten zien dat sterk lijkt op de tweede halving in 2016.

“De komende Bitcoin halving is voor de korte termijn al ingeprijsd. We verwachten dat de koers in de eerste maanden een ‘buy the rumor, sell the news’-patroon zal volgen, wat nauw aansluit bij de tweede halving in 2016.”

Of dit ook nu weer het geval is, kan alleen de toekomst uitwijzen. Hoe de BTC prijs zich ontwikkeld blijft altijd afhankelijk van de wereldwijde economie. Bovendien spelen nu ook de bitcoin beursfondsen in de Verenigde Staten een belangrijke rol. Al zijn de in- en uitstromen in deze fondsen blijkbaar niet de beste indicator, bleek uit een eerdere analyse.

De markt een stapje voor blijven? Join onze bruisende Discord-community met meer dan 12.000 leden! Hier kun je eenvoudig discussiëren over de laatste crypto-trends en verwachtingen.


Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment